Yangın Algılama Sistemleri

Yangın alarm sistemleri kamu ya da özel kuruluşlarda ve inşaat, tesislerde kullanılır olup her türlü can ve mal kaybını en aza indirmek için kullanılan sistemlerdir.

Yangın alarm sistemleri tasarımı, yapımı, işletilmesi, tüm standartlara ve ülkemize bakım ve kullanım sürecinde yürürlükte olan yönetmeliklere uygun yapılmaktadır. Her sistemden maksimum verimi elde etmek için bu süreç önemlidir.

Yangın Alarm Sistemi, kendimizi, personelimizi ve genel halkı korumak için harekete geçebilmemiz için bizi acil duruma karşı uyarmak üzere tasarlanmıştır.

Yangın alarmları Ofislerde, Fabrikalarda ve kamu binalarında bulunur, günlük rutinimizin bir parçasıdır, ancak acil bir durum olana kadar çoğu zaman göz ardı edilir, hayatlarımızı kurtarabilirler.

Tespit yöntemi ne olursa olsun, alarm tetiklenirse, sirenler binadaki insanları yangın olabileceği konusunda uyarmak ve tahliye etmek için çalışacaktır.

Yangın alarm sistemi ayrıca, daha sonra merkezi bir istasyon aracılığıyla itfaiyeyi uyarabilen bir uzaktan sinyal sistemi içerebilir.

Bu yazıda “Yangın Alarm Sistemleri” nin yapısına ve türlerine bir göz atacağız.

Yangın alarm sistemine ait her tesis kendi özel koşullarına göre tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Küçük uygulamalardan büyük sistemlere, basit uygulamalardan karmaşık entegre yapıya kadar algılama mimarisi, basit sistemlerin genişletilmiş sisteminin uygulanmasına izin vermelidir.

Yangın Alarm Sistemi, kendimizi, personelimizi ve genel halkı korumak için harekete geçebilmemiz için bizi acil duruma karşı uyarmak üzere tasarlanmıştır.

Yangın alarmları Ofislerde, Fabrikalarda ve kamu binalarında bulunur, günlük rutinin bir parçasıdır, ancak acil bir durum olana kadar çoğu zaman göz ardı edilir, hayatlarımızı kurtarabilirler.

Tespit yöntemi ne olursa olsun, alarm tetiklenirse, sirenler binadaki insanları yangın olabileceği konusunda uyarmak ve tahliye etmek için çalışacaktır.

Yangın alarm sistemi ayrıca, daha sonra merkezi bir istasyon aracılığıyla itfaiyeyi uyarabilen bir uzaktan sinyal sistemi içerebilir.

Bu yazıda “Yangın Alarm Sistemleri” nin yapısına ve türlerine bir göz atacağız.

Sistemin “Beyni” Yangın Alarm Kontrol Paneli’dir. Kablolanacak tüm dedektör sinyallerinin merkezi merkezidir ve kullanıcılara bir durum göstergesi sağlar.

Ünite ayrıca rutin Yangın ve tahliye tatbikatlarında kullanılmak üzere bir alarm simüle etmek üzere ayarlanabilir, böylece tüm personel gerçek bir yangın durumunda hangi eylemin gerçekleştirileceğini bilir.

Farklı Yangın Alarm Dedektörleri

Bir yangın alarm sisteminin merkezinde, sofistike akıllı duman dedektörlerinden basit manuel olarak çalıştırılan cam kırma ünitelerine kadar algılama cihazları vardır, çok çeşitli farklı türleri vardır, ancak bunları aşağıdakiler dahil gruplara ayırabiliriz:

– Isı dedektörleri

– Duman dedektörleri

– Karbon Monoksit dedektörleri

– Çok sensörlü dedektörler

– Manuel Yangın Butonları

1. Isı Dedektörleri

Isı dedektörü, sıcaklık önceden ayarlanmış bir değeri aşarsa bir alarmı tetikleyeceği sabit bir sıcaklık esasına göre çalışabilir veya sıcaklıktaki değişim oranı üzerinde çalışabilir.
Genellikle Isı dedektörleri bir elektrik sigortasına benzer şekilde çalışır, dedektörler belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında ısıya duyarlı bir ötektik alaşım içerir, alaşım bir katıdan bir sıvıya dönüşür ve bu da alarmı tetikler.

2. Duman Dedektörleri

Aşağıdakileri içeren üç temel duman dedektörü türü vardır:

– İyonizasyon

– Işık saçılması

– Işık Gizleyen

2.1. İyonizasyon Duman Dedektörü

İyonizasyon Duman dedektörü genellikle iki bölme içerir. Birincisi, ortam sıcaklığı, nem veya basınçtaki değişiklikleri telafi etmek için bir referans olarak kullanılır.

İkinci bölme, iki elektrot arasında bir akımın aktığı bölmeden geçen havayı iyonize eden bir radyoaktif kaynak, genellikle alfa parçacığı içerir.

Duman odaya girdiğinde, akım akışı azalır. Akım akışındaki bu düşüş bir alarm başlatmak için kullanılır.

2.2. Işık Saçıcı Duman Dedektörü

Işık saçılımı duman dedektörü Tyndall etkisi üzerinde çalışır; bir fotosel ve ışık kaynağı, ışık kaynağı fotoselin üzerine düşmeyecek şekilde karanlık bir oda ile birbirinden ayrılır.

Dumanın hazneye geçişi, kaynaktan gelen ışığın dağılmasına ve fotosele düşmesine neden olur. Fotosel çıkışı bir alarm başlatmak için kullanılıyor.

2.3. Işık Gizleyen Duman Dedektörü

Işığı gizleyen duman dedektöründe, duman bir ışık kaynağı ile fotosel arasındaki ışık huzmesine müdahale eder. Fotosel, aldığı ışık miktarını ölçer.

Fotosel çıkışındaki değişiklik, bir alarm başlatmak için kullanılıyor.

Bu tür algılama, ışık kaynağı ve fotosel uzak mesafelere yerleştirilmiş geniş alanları korumak için kullanılabilir.

3. Karbon Monoksit Dedektörleri

Karbon monoksit dedektörleri ayrıca CO yangın dedektörleri, havadaki karbon monoksit seviyesini algılayarak yangının ortaya çıkmasını göstermek için kullanılan elektronik dedektörlerdir.

Karbon monoksit yanma sonucu oluşan zehirli bir gazdır.

Bu durumda, bu dedektörler, konut sakinlerini gaz yangınları veya kazanlar gibi cihazlarda eksik yanma ile üretilen karbon monoksite karşı korumak için kullanılan Karbon monoksit dedektörleri ile aynı değildir.

Karbon Monoksit yangın dedektörleri, evdekilerle aynı sensör tipini kullanır, ancak daha hassastır ve daha hızlı tepki verir.

Karbon monoksit dedektörleri, karbon monoksiti algılayan ancak duman veya diğer yanma ürünlerini olmayan bir elektrokimyasal hücreye sahiptir.

4. Çoklu Sensör Dedektörleri

Çoklu sensör dedektörleri, hem optik hem de ısı sensörlerinden gelen girdileri birleştirir ve dedektör devresine yerleştirilmiş sofistike bir algoritma kullanarak işler.

Kontrol paneli tarafından sorgulandığında, dedektör hem optik hem de ısı sensörlerinden gelen birleşik yanıtlara dayalı bir değer döndürür. Çok çeşitli yangınlara karşı duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır.

5. Manuel Yangın Butonları

Manuel Çağrı Noktası veya Cam Kırılma Çağrı Noktası, personelin ön panodaki kırılabilir elemanı kırarak alarmı yükseltmesini sağlayan bir cihazdır; bu alarmı tetikler.

Farklı Yangın Algılama Sistemleri

Yangın Alarm Sistemleri dört ana tipe ayrılabilir;

– Konvansiyonel

– Adreslenebilir

– Akıllı

– Kablosuz

Her birini düşünerek biraz zaman harcayalım.

1. Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemleri

Konvansiyonel Yangın Alarm Sisteminde, sinyaller ana kontrol ünitesine geri bağlanan birkaç çağrı noktası ve dedektörü birbirine bağlamak için fiziksel kablolama kullanılır.

Alarm noktaları ve dedektörler, alarmın nedenini bulmayı kolaylaştırmak için “Bölgeler” de düzenlenmiştir, bu hem itfaiye hem de genel bina yönetimi için önemlidir.

Her bölge Yangın Alarm Kontrol Panelinde bir gösterge lambası, bir metin ekranı veya bazı durumlarda her ikisi ile belirtilir.

Bir binayı bölgelere ne kadar bölebilirsek, alarm tetikleyicisinin konumunun o kadar doğru olacağı mantıklıdır.

Kontrol Paneli, çanlar, elektronik sirenler veya diğer sesli cihazları içerebilen en az iki siren devresine kablolanmıştır.

Tetiklendiğinde alarm veren bu cihazlardır.

2. Adreslenebilir Yangın Alarm Sistemleri

Adreslenebilir bir Sistemin algılama prensibi Konvansiyonel Sistem ile aynıdır, ancak her dedektöre belirli bir Adres (genellikle bir dip anahtarıyla) verilir ve Kontrol Paneli tam olarak hangi dedektörün veya çağrı noktasının alarmı başlattığını belirleyebilir .

Algılama devresi bir döngü olarak bağlanır ve her bir döngüye en fazla 99 cihaz bağlanabilir.

İlmeğin Loop İzolasyon Modülleri ile donatılması yaygındır, böylece bir kısa devrenin veya tek bir arızanın sadece sistemin küçük bir kısmının kaybına neden olmasını sağlamak için ilmeğin bölümlenmesi; sistemin geri kalanının normal çalışmasına izin verir.

Önceki iki sistemde, “Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemi” ve “Adreslenebilir Yangın Alarm Sistemi” dedektörleri, yalnızca algılanan olayların değerini temsil eden çıkış sinyalleri verebildikleri için “akıllı” olarak değerlendirilmezler.

Yangın, arıza, ön alarm veya başka bir durum olup olmadığına karar vermek Kontrol Ünitesine bırakılmıştır.

3. Akıllı Yangın Alarm Sistemleri

Bununla birlikte, bir Akıllı Yangın Alarm sistemi olan bir sonraki Sistem türümüzde, her dedektör, etrafındaki ortamı değerlendiren ve bir yangın, arıza veya dedektör kafasının temizlenmesi gerekip gerekmediğini Kontrol Paneline bildiren kendi bilgisayarını etkili bir şekilde içerir.

Esasen Akıllı Sistemler, Konvansiyonel veya Adreslenebilir Sistemlerden çok daha karmaşıktır ve çok daha fazla tesis içerir. Birincil amaçları yanlış alarmların ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olmaktır.

4. Kablosuz Yangın Alarm Sistemleri

Değerlendireceğimiz son sistem Kablosuz Yangın Alarm Sistemi’dir.

Bunlar, tüm uygulamalar için geleneksel kablolu yangın alarm sistemlerine etkili bir alternatiftir. Sensörleri ve cihazları kontrol cihazlarıyla birbirine bağlamak için güvenli, lisanssız radyo iletişimi kullanırlar.

Birçok benzersiz fayda sağlayan basit bir kavramdır ve kablolamaya gerek kalmadan tam akıllı bir yangın algılama sistemidir.

Bu yazıda, Yangın Alarm sistemlerinin her gün karşılaştığımız birçok binaya monte edildiğini ve yangınla ilgili acil bir durumun inşasında insanları uyarmak için kullanıldığını öğrendik.

Başlıca dedektör tiplerini tartıştık:

– Isı Dedektörleri

– Duman Dedektörleri

– Karbon Monoksit Dedektörleri

– Çoklu Sensör Dedektörleri

– Manuel Yangın Butonları

Son olarak, farklı yangın alarmı sistemlerine baktık:

– Konvansiyonel

– Adreslenebilir

– Akıllı

– Kablosuz

Yangın Alarm Sistemlerine bu kısa girişten memnun kaldığınızı umuyoruz.

NobelSistem’de uzman ekibimiz sorularınızı yanıtlamak ve geri bildirimlerinize yanıt vermek için hazırdır. Ekibimizin ele almasını istediğiniz konularla ilgili önerilerinizi duymak isteriz.

Bizimle İletişime Geçin